За нас

Фирма „ВИА 2000“ ООД е основана през 2000 г. и регистрирана съгласно българското законодателство.

С помощта на екипа от опитни специалисти и техническото оборудване, с което разполага, дружеството осъществява своята дейност в следните основни направления:

  • Търговия в страна и чужбина със суровини, взривни вещества и средства за взривяване, и реекспорт
  • Търговията с продукти, свързани с отбраната, и стоки и технологии с двойна употреба
  • Производство на взривни вещества за граждански цели
  • Разснарядяване и делабориране на инженерни изделия
  • Пробивно-взривни работи на кариери за добив на инертни материали
  • Проектиране на специални взривявания
  • Транспорт и спедиция на опасни товари
  • Охранителна дейност

ISO 9001

„ВИА 2000“ ООД е разработила, внедрила и сертифицирала система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт „ISO 9001“.

СЕ маркировка

Всички вещества и изделия, които предлагаме притежават СЕ маркировка.

Основните потребители на стоките и услугите, предоставяни от нашата фирма са заводи за производство на взривни вещества в страната и чужбина, мини, кариери, фирми, извършващи пробивно-взривни работи. „ВИА 2000“ ООД има търговски отношения с фирми от България, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Русия, Турция, Украйна, страните-членки на Европейския съюз, САЩ и други.

Благодарение на високия професионализъм, ефективност, многообразие от предлагани стоки и услуги, дружеството успя да се наложи като надежден партньор.