Спедиция

Извършваме спедиция и транзитен превоз на опасни товари, превозвани с автомобилен и железопътен транспорт. Осигуряваме необходимите разрешения от Министерството на икономиката и Министерството на вътрешните работи. Предлагаме надеждни транспортни услуги на нашите клиенти като поддържаме контакти с фирми от цяла Европа за получаване на разрешения за транзитен превоз и организиране на охрана на територията на съответните държави.