Охрана

Дружеството притежава лицензи за извършване на частна охранителна дейност на опасни вещества и товари на територията на цялата страна. Предлагаме въоръжена охрана и ескорт на пратки, превозвани по шосе и ж.п. транспорт.