Търговска дейност

Суровини за производство на взривни вещества и снарядяване на боеприпаси

„ВИА 2000“ предлага както собствени изделия, така и богата гама от взривни вещества, и средства за взривяване от утвърдени производители. Фирмата поддържа дългогодишни взаимоотношения с надеждни производители на следните суровини:

  • Люспест тринитротолуен (ТНТ)
  • Хексоген (RDX)
  • Октоген (HMX)
  • Тетранитропентаеритрит (PETN)
  • Барут
  • Порьозен амониев нитрат

Продукти, свързани с отбраната