Новини

Европейско финансиране по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-2848-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“​ ​ Бенефициент: ,,ВИА 2000“ ООД​ ​ Обща стойност: 50 000.00 лв. европейско финансиране.​ ​...

Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ  от „ВИА 2000”  ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,  гр. София,  ж.к. „Свобода”, бл.20, вх. „Б”, e-mаil: office@via2000.eu, trade@via2000.eu. В изпълнение на чл. 4(2) от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на...