Лицензи

„ВИА 2000“ ООД притежава всички необходими лицензи за извършване на дейността си съгласно вътрешните и международни изисквания.

  • Лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
  • Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
  • Удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба от Министерство на икономиката
  • Разрешение от Министерството на вътрешните работи за търговия на взривни вещества
  • Разрешение от Министерството на вътрешните работи за употреба на взривни вещества на територията на цялата страна
  • Лиценз за международен автомобилен превоз на товари от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • Лицензи от Министерството на вътрешните работи за извършване на частна охранителна дейност