Европейско финансиране по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-2848-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“​ ​

Бенефициент: ,,ВИА 2000“ ООД​ ​

Обща стойност: 50 000.00 лв. европейско финансиране.​ ​

Начало: 17.08.2021 г.​

Край: 17.11.2021г.