Новини

ИНФОРМАЦИЯЗа преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениеза:


„ДОБИВ НА СТРОИТЕЛН И МАТЕРИАЛИ – БАЗАЛТОАНДЕЗИТИ ОТ НАХОДИЩЕ „ЧЕШЛИЯ” – ПЛОЩ „ЧЕШЛИЯ ”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГРУЕВО И ГР.МОМЧИЛГРАД – ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ”


по Приложение No 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения