Услуги

Пробивно-взривни работи - ВИА 2000 осъществява пробивни и пробивно-взривни работи на кариери за добив на инертни материали. Притежаваме модерни и високопроизводителни машини за осъществяването на тази дейност:

  • Сонда DI 300.
  • Сонда TITON 300
  • Сонда Bohler BPI 115
  • Верижен багер HYUNDAI Robex 210 LC-7 и хидравличен чук FUROKAWA F22
  • Мобилен компресор Atlas Copco XAS 77DD
  • Седлови влекач с платформа за превоз на механизацията

 Пробивните и пробивно-взривни работи се извършват от екип от високо-квалифицирани специалисти при спазване на всички изисквания за осъществяването на тази дейност.


Транспорт - Разполагаме с 5 (пет) бр товарни автомобили по ADR, тип EX III за превоз на опасни товари в страната и чужбина.

Спедиция - Извършваме спедиция и транзитен превоз на опасни товари, превозвани с автомобилен и железопътен транспорт. Осигуряваме необходимите разрешения от Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на вътрешните работи. Поддържаме контакти с фирми от Сърбия, Македония, Румъния, Гърция, Унгария, Чехия, Австрия, Швейцария и др. за получаване на разрешения за транзитен превоз и организиране на охрана на територията на съответните държави.

 

Охрана - ВИА 2000 ООД притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност на опасни вещества и товари на територията на цялата страна. Предлагаме въоръжена охрана и ескорт на пратки, превозвани по шосе и ж.п. транспорт.

 

Консултации

  • Консултации за превоз на опасни товари в съответствие с изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR), класове 1, 2 и 3-9
  • Консултации по изпълнението на външнотърговски сделки; оформяне на  митнически документи
  • Kонсултации и подготовка на документи за издаване на разрешения за внос, износ и пренос на изделия от клас 1

 

Проектиране на специални взривявания