Търговска дейност

 

Суровини за производство на експлозиви ВИА 2000 поддържа дългогодишни контакти с производители на следните суровини:

  • Люспест тринитротолуен (ТНТ)
  • Порьозен амониев нитрат
  • Хексоген (RDX)
  • Тетранитропентаеритрит (PETN)

 

Експлозиви – освен собствени изделия, предлагаме и цялата гама от взривни вещества и средства за взривяване от утвърдени производители. Наличието на собствен специализиран транспорт и въоръжена охрана позволява да осъществяваме комплексни доставки в зависимост от желанието на клиента.

 

Суровини за производство на боеприпраси - хексоген, октоген, люспест тринитротолуол (ТНТ), барут и др.

 

Оръжие