Експлозиви

 Тринитотолуен (ТНТ, тротил) - бризантно взривно вещество, предназначено както за снарядяване на боеприпаси, така и за производство на амонити. Може да бъде директно използван и за извършване на промишлени взривни работи при температура на околната среда от минус 50°С до 70°С в открити обекти с твърди и много твърди скали и в оводнени сондажи.

ВИА 2000 ООД има изградена инсталация за смилане и сепариране на тринитротолуен (ТНТ), извлечен чрез утилизация от боеприпаси. Произвеждаме ТНТ на прах и гранули с размер на частиците 4 мм, 8 мм и 15 мм.

Грубодисперсен амонит 70/30 ВТ - механична смес от гранулиран амониев нитрат и тринитротолуен (ТНТ). Взривното вещество е предназначено за извършване на промишлени взривни работи в открити обекти, неопасни по газ и прах, в сухи и слабо оводнени сондажи без течаща вода при температура на околната среда от минус 10 ºС до 40 ºС.

Детониращ шнур – средство за взривяване, предназначено за предаване и иницииране на детонация във взривни вещества, в открити и подземни обекти, неопасни по газ и прах. Произвежда се в различни модификации в зависимост от съдържанието на взривно вещество (PETN) в един линеен метър – например 8 гр/м, 10 гр/м, 12 гр/м, 20 гр/м и други.

АНФО  - взривно вещество, базирано на порьозен амониев нитрат, примесен с дизелово гориво. АНФО е най-подходящ за използване в сухи сондажи, неопасни по газ и прах, на открито и под земята при температура на околната среда от минус 30 ºС до 50 ºС.

Амонит - смес от прахообразен тринитротолуен и амониев нитрат. Предназначено е за взривни работи в открити и подземни обекти, в сухи и оводнени сондажи.

Тротилови пресовки - междинен детонатор от пресован ТНТ. Инициира се от електрически, неелектрически детонатори, както и детониращ шнур. Предназначени са за открити подземни взривни работи в рудници и кариери, неопасни по газ и прах.

Неелектрическа система за иницииране – състои се от сондажни детонатори и повърхностни свързващи елементи. Предназначена е за иницииране на междинни детонатори и заряди от взривни вещества при извършване на взривни работи в открити и подземни обекти в сухи и оводнени условия, при температура на околната среда от минус 35°С до 50°С.