ВИА 2000

Пробивно-взривни работи

ВИА 2000

Производство и търговия с взривни вещества 

ЗА ВИА 2000

Фирма „ВИА 2000“ ООД е основана през 2000 г. и регистрирана съгласно българското законодателство. С помощта на екипа от опитни специалисти и техническото оборудване, с което разполага, дружеството осъществява своята дейност в следните основни направления:

  • Търговия в страна и чужбина със суровини, взривни вещества и средства за взривяване, и реекспорт
  • Търговията с продукти, свързани с отбраната, и стоки и технологии с двойна употреба
  • Производство на взривни вещества за граждански цели
  • Разснарядяване и делабориране на инженерни изделия
  • Пробивно-взривни работи на кариери за добив на инертни материали
  • Проектиране на специални взривявания
  • Транспорт и спедиция на опасни товари
  • Охранителна дейност

Екип от опитни специалисти

Надеждно техническо оборудване

Система за управление на качеството

Вещества и изделия със СЕ маркировка

Търговска дейност

Суровини за производство на взривни вещества и снарядяване на боеприпаси

„ВИА 2000“ предлага както собствени изделия, така и богата гама от взривни вещества, и средства за взривяване от утвърдени производители. Фирмата поддържа дългогодишни взаимоотношения с надеждни производители на следните суровини:

  • Люспест тринитротолуен (ТНТ)
  • Хексоген (RDX)
  • Октоген (HMX)
  • Тетранитропентаеритрит (PETN)
  • Порьозен амониев нитрат
  • Барут

Продукти, свързани с отбраната

Взривни вещества 

Тринитотолуен (ТНТ, тротил)

Грубодисперсен амонит 70/30 ВТ

Детониращ шнур

АНФО

НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ИНИЦИИРАНЕ

Лети бустери