Начало

ВИА 2000 ООД е основана през 2000 г. и регистрирана от Софийски градски съд по фирмено дело 4886/2000 г.

С помощта на екипа от опитни специалисти и техническото оборудване, с което разполага, дружеството осъществява своята дейност в следните основни направления:

  • търговия в страната и чужбина със суровини, взривни вещества и средства за взривяване, реекспорт.
  • производство на взривни вещества - фирмата е разработила взривно вещество под търговското наименование Грубодисперсен амонит 70/30 ВТ.
  • разснарядяване и делабориране на инженерни изделия.
  • пробивно-взривни работи на кариери.
  • проектиране на специални взривявания.
  • транспорт и спедиция на опасни вещества и товари.
  • търговия с оръжие и специална продукция.
  • охрана.

ВИА 2000 ООД е разработила, внедрила и сертифицирала система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001: 2000. Всички вещества и изделия, които предлагаме притежават СЕ маркировка.

Благодарение на високия професионализъм, ефективност, многообразие от предлагани стоки и услуги, дружеството успя да се наложи като надежден партньор.

ВИА 2000 ООД има търговски отношения с фирми от България, Сърбия, Македония, Гърция, Босна и Херцеговина, Русия, Унгария, Словакия, Турция, Испания, Австрия, Швейцария, Украйна, Франция и др.

Основните потребители на стоките и услугите, предоставяни от ВИА 2000 са заводи за производство на екплозиви в страната и чужбина, мини, кариери, фирми, извършващи пробивно-взривни работи